Kartela biznesit Diners Club

Karta e kreditit e biznesit Diners Club është krijuar për jetën moderne të biznesit, në mënyrë që t’ju ofrojë liri më të madhe lëvizjeje dhe siguri në pagesë.

MË SHUMË

Деловна Diners Clubкартичка

Деловната Diners Club кредитна картичка е креирана за современиот деловен живот, со цел да ви овозможи поголема слобода во движењето и сигурност во плаќањето.

Повеќе

MBËSHTETJE PËR BIZNESIN TUAJ

Kartat e biznesit Diners Club janë të destinuara për persona juridikë dhe me to keni përfitime të shumta për pagesë.

mund t’i përdorni për të gjitha shpenzimet e biznesit si dhe të gjitha shpenzimet e tjera që kompania i ka miratuar me vendim individual ose me akte të përgjithshme të shoqërisë.

  • Faturat paguhen një herë në muaj
  • Raporti i huamarrjes përmban një specifikim të kostos për çdo mbajtës individual të kartelës.
  • Të gjitha shpenzimet në denarë paguhen nga llogaria rrjedhëse e kompanisë dhe mund të regjistrohen si shpenzime materiale gjatë punës.  
DUA KARTELË BIZNESI DINERS CLUB

Dokumentet e nevojshme

  • Рërmbledhjen e pagave për tre muajt e fundit, e vërtetuar nga Drejtoria e të Ardhurave Publike
  • Gjendja rrjedhëse e firmës, jo më i vjetër se 3 muaj
  • Llogaritja vjetore e kompanisë (bilanci dhe pasqyra e të ardhurave)
  • Kambiali prej 500 denarë, kambiali plotësohet gjatë marrjes së kartelës
  • Deklaratë pëf cilësitë e bartësit të funksionit publik të klientit për menaxher, përdorues dhe pronar real(shkarkojeni këtu)
  • Deklaratën e pronarit të vërtetë (shkarkojeni këtu)
  • Kopje e dokumentit të vlefshëm të identifikimit për menaxherin, përdoruesit dhe pronarin real
DUA DINERS