SMS Info +

Siguria më e lartë për të gjitha transaksionet tuaja Diners

Fito njoftim SMS për çdo transaksion dhe i përdor të gjitha përfitimet që i ofron Diners Club në mënyrë të papenguar dhe të sigurt me SMS INFO + shërbimin.

Me SMS INFO+, ju fitoni një mesazh SMS që ju njofton për një transaksion të suksesshëm ose të pasuksesshëm të kryer me kartën e Diners Club përmes ATM, terminalit POS dhe Internetit.

Njoftimet e tilla kontribuojnë në mbrojtje shtesë gjatë kryerjes  së transaksioneve dhe parandalojnë keqpërdorimin e kartës.

Si pjesë e shërbimit SMS INFO+ dërgohen edhe njoftime SMS:

  • Kartelë e rinovuar

  • Ndryshim i limitit

  • Parandalim nga paralajmërimi

  • Kartë e bllokuar për shkak të borxhit të papaguar

  • Me nënshkrimin e kontratës për lëshimin dhe përdorimin e kartës Diners Club, çdo anëtar i ri duhet të bëhet edhe përdorues i shërbimit SMS INFO+ të Diners Club.

  • Tarifa për shërbimin SMS INFO+ përcaktohet në tarifën e kompensimeve për shërbimet e ofruara nga Diners Club.