Tërheqja e parave të gatshme

Më shumë para të gatshme gjithmonë kur ju nevojiten

Me një rrjet të mirëzhvilluar të bankomateve në Maqedoni dhe jashtë shtetit, ju mund të tërhiqni para të gatshme kur të keni nevojë dhe të paguani shumën e tërhequr me këste.

Me kartat Diners Club mund të tërhiqni para nga bankomatët në Maqedoni dhe jashtë shtetit duke shlyer shumën e tërhequr me këste.

Në Maqedoni, paratë e gatshme mund të tërhiqen nga bankomatet e NLB Bank, Halk Bank AD Shkup, Stopanska Banka AD Bitola dhe UniBanka Shkup duke shlyer shumën e tërhequr deri në 12 këste mujore.

Paratë e gatshme mund të tërhiqen jashtë shtetit në më shumë se 1.2 milionë bankomatë Diners Club dhe Pulse, si dhe në sportelet e bankave të caktuara me shlyerjen e shumës së tërhequr deri në 6 këste mujore.

Lokatori i bankomatëve Diners Club/Pulse në mbarë botën: www.dinersclubcash.com

Kompensimi për tërheqjen e parave të gatshme në Maqedoni dhe jashtë saj përcaktohet në tarifën e kompensimeve për shërbimet e ofruara nga Diners Club