DC Assistance  

Ndihmë dhe një zgjidhje efikase për nevojat e përditshme në shtëpi dhe në rrugë

Siguri më e madhe në shtëpi dhe në rrugë me DC Assistance.

Nëpërmjet shërbimit DC Asistencë, Diners Club ju mundëson akses dhe përdorim të  shërbimeve “Ndihmë në rrugë” dhe “Ndihmë në shtëpi” në bashkëpunim me ORYX Assistance.

Aktivizoni paketë sipas nevojave tuaja, shpejt dhe lehtë, vetëm përmes aplikacionit mobil My Diners dhe përfitoni nga periudha promocionale me 50% zbritje në shërbimin “Ndihmë në rrugë” dhe një vit të tërë përdorim falas të shërbimit. “Ndihmë në shtëpi“

Periudha promotive zgjat deri më  28.02.2023

Apliko tani nëpërmjet My Diners

Për më shumë informacione na kontaktoni në numrin 0800 11 305

Paketa “Ndihmë në rrugë” është pjesë e shërbimit DC Assistance që ofron akses 24 orë në shërbimet e ndihmës teknike në rrugë, pa dallim nëse bëhet fjalë për defekt të automjetit, drejtim të pakujdesshëm, ndikime të jashtme apo aksident rrugor.

Një pjesë përbërëse e paketave “Ndihmë në rrugë” është Road Angel – një aplikacion mobil që njeh një aksident rrugor dhe dërgon automatikisht një telefonatë në qendrën e kontaktit të ORYX Assistance, e cila më pas, nëse është e nevojshme, mund të përfshijë shërbimet e urgjencës dhe të shpëtojë jetën e përdoruesit.

Paketë shërbimesh dhe përfitimesh:

Shërbimi Maqedonia Rajoni Europa
Qendra e Kontaktit 24/7 Pa kufizime Pa kufizime Pa kufizime
Riparimi i automjeteve Një herë, 1x në vit, pa kufizim të largësisë 9,500 MKD 15,000 MKD
Transporti (rimorkio) i automjetit Një herë, 1x në vit, deri te shërbimi i parë i autorizuar ose jo i autorizuar, pa marrë parasysh largësinë 21,000 MKD 30,000 MKD
Automjet zëvendësues 1 ditë / 3,100 MKD/ditë 2 ditë / 3,100 MKD/ditë 3 ditë / 3,100 MKD/ditë
Akomodimi në hotel / 1 ditë / 3,100 MKD/ditë për person 2 ditë / 3,100 MKD/ditë për person
Transport alternativ 3,100 MKD 9,500 MKD 12,000 MKD
Furnizimi me karburant Pa kufizime Pa kufizime Pa kufizime
Aplikacioni mobil Drive Angel Pa kufizime Pa kufizime Pa kufizime
PREMIA MUJORE 110 МКД

55 МКД

130 МКД

65 МКД

150 МКД

75 МКД

Paketa “Ndihmë në shtëpi” është pjesë e shërbimit DC Assistance, e cila siguron përdorimin e ndihmës teknike në shtëpi, deri në 3 herë në vit, si dhe ofron organizimin e ndihmës, duke mbuluar kostot e ndërhyrjes dhe shërbimit emergjent. Paketat aktivizohen pa kushte, në raste urgjente.

Paketë shërbimesh dhe përfitimesh:

Shërbimi Bazë Ekstra
Qendra e Kontaktit 24/7 Pa kufizime Pa kufizime
Hidraulik
Elektricist
Kyçmaker
Qelqar
Marangoz
9.000 МКД 12.000 МКД
PREMIA MUJORE 120 МКД 140 МКД