Sallonë aeroportesh  

Pritja nuk duhet me patjetër të jetë e mërzitshme

Shijoni çdo moment të udhëtimit tuaj me akses të privilegjuar në më shumë se 1300 sallone të aeroporteve në mbarë botën.

Një nga përfitimet ekskluzive që ju ofron karta Diners Club është trajtimi i privilegjuar në sallonet e aeroporteve ndërkombëtare në mbarë botën.

Mbajtësit e kartës Diners Club kanë të drejtë të përdorin shërbimet në sallonet e biznesit të aeroporteve edhe në shoqërinë e personave që nuk posedojnë kartë Diners Club, ku si mbajtës do të tarifohen sipas tarifës së sallës së biznesit në vendin e qëndrimit.

Një përfitim shtesë për anëtarët e Diners Club Maqedoni është zmadhimi i numrit të salloneve të aeroporteve në të cilat karta ofron mundësinë e hyrjes, edhe nëse nuk keni biletë të klasit të biznesit!

Kërko sallonë aeroportesh

Si përfitimi i fundit, anëtarët e Diners Club kanë privilegjin që të përdorin përfitimin e ri CIP të ofruar nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti Apostol Pavle në Ohër. Ky shërbim nënkupton trajtim të privilegjuar dhe ndërmarrje të plotë gjatë hyrjes në aeroport nga një asistent i ofruar nga TAV, pa pritur në radhë dhe pa cekimin e bagazheve të pasagjerëve!

Çmimi i rregullt për këtë shërbim është 35 euro pa TVSH, dhe anëtarët e Diners Club do të mund ta përdorin për 30 euro + TVSH.

*Për shkak të harmonizimit të politikës së të gjitha kompanive Diners Club, hyrja në të gjitha sallat e aeroporteve në mbarë botën tarifohet për të gjithë mbajtësit e kartave Diners Club. Tarifa për Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit dhe Aeroportin Apostol Pavle në Ohër është 1.400 denarë, ndërsa përdorimi i salloneve të aeroporteve në të gjithë Evropën dhe në botë do të tarifohet sipas tarifave të secilit aeroport.