Diners Club ekipi


BOZHIDAR
JANKOVSKI

MENAXHER

bozidar.jankovski@diners.mk


ALEKSANDAR
TODOROVSKI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT TË RISKUT

aleksandar.todorovski@diners.mk


SONJA
JANEVSKA

DREJTORI I DEPARTAMENTIT TË FINANCAVE

sonja.janevska@diners.mk


JANKO
MESHKOVSKI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT TË TEKNOLOGJISË INFORMATIKE

janko.meshkovski@diners.mk


VESNA
TERZIEVSKA

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR SHITJE

vesna.terzievska@diners.mk


TONI
JANKOVSKI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR ZHVILLIM TË PRODUKTEVE DHE INOVACIONIT

toni.jankovski@diners.mk