URDHËRPAGESA

Paguani faturat tuaja me një urdhërpagesë të përhershme dhe kurseni kohë dhe para.

Diners Club u ofron përdoruesve të tij të kartelave private mundësinë që të paguajnë faturat e tyre me urdhërpagesë. Në këtë mënyrë ju kurseni kohë dhe mund të merrni një pagesë të shtyrë deri në një muaj.

Faturat që i paguani me urdhërpagesë mund t’i kontrolloni në llogarinë mujore të Diners Club.
Aplikacionin për aktivizimin e urdhërpagesës mund ta shkarkoni këtu.
Më shumë informacione për urdhërpagesat mund t’i merrni në 15 155.

М-RECHARGE

Mbushni kreditin e telefonit tuaj celular kudo që të jeni!

Shërbimi M-Recharge ju mundëson të rimbushni telefonin tuaj celular dhe telefonin e më të dashurve tuaj me kredi të parapaguar nga operatori celular Telekom. Vauçerët janë në dispozicion në vlera të ndryshme prej 100, 150, 200, 300, 590, 900 dhe 2000 denarë.

Për të aktivizuar shërbimin M-Recharge, duhet të plotësoni një formular në sallonin e Diners Club.

Për të mbushur kreditin:

Dërgoni një mesazh SMS në numrin 140 009 me përmbajtjen:

 – Për të rimbushur kredinë tuaj – “Rimbush SHUMËN E VAUÇERIT” – në rubrikën SHUMA E VAUÇERIT shënohet vlera e vauçerit. Shembull: Nëse dëshironi të mbushni 100 denarë, përdorni “MBUSHE 100”.

– Për të rimbushur një kredi në një numër tjetër prepaid me parapagesë –

“Mbush 38970xxxxxx SHUMA E VAUÇERIT” – në rubrikën SHUMA E VAUÇERIT, fut vlerën e vauçerit. Për shembull, nëse duam të mbushim 100 denarë në një numër tjetër abonenti me parapagesë, përdorni “Mbushe 38970xxxxxx 100”.

Në fund do të merrni një SMS me një konfirmim për mbushje të suksesshme:

“Kërkesa juaj është realizuar. 100 denarë (me TVSH) janë mbushur nga Kartela juaj Diners Club në numrin 38970xxxxxx”.

Anulimi i aplikimit për mbushje me kredi:

Dërgohet një mesazh SMS në numrin 140 009 me përmbajtje:

– “Anulo” – përdoruesi mund të anulojë mbushjen brenda një periudhe maksimale prej 30 minutash nëse ka mjete në llogarinë prepaid në të cilën është plotësuar kërkesa;

Do të merrni SMS me konfirmim për anulimin e suksesshëm të aplikacionit për mbushje të kredisë – “Transaksioni juaj i fundit për mbushje 100 denarë (me TVSH) në numrin 38970xxxxxx është anuluar”.

Në rast gabimi apo ndonjë informacioni tjetër të nevojshëm mund të na kontaktoni 24 orë në ditë në Qendrën e Kontaktit në numrin 15 155.

INFO SMS

Shërbim për të gjitha shërbimet e informacionit që ju nevojiten për kartelën tuaj Diners Club.

SMS INFO është shërbim i detyrueshëm për çdo përdorues të Diners Club, përmes të cilit ju merrni informacion për kartën e rinovuar, limitin, parandalimin e paralajmërimit dhe kartën e bllokuar për shkak të borxhit.

Me nënshkrimin e kontratës për lëshimin dhe përdorimin e kartës Diners Club, anëtari ynë i ri bëhet përdorues i shërbimit SMS të Diners Club.

SMS INFO + është një shërbim me kompensim që i siguron përdoruesit njoftimin në kohë reale të autorizimit për refuzim/aprovim.

Kompensimi për shërbimin SMS INFO + përcaktohet në tarifën e kompensimeve të shërbimeve të ofruara nga Diners Club, që publikohet zyrtarisht në faqen e internetit të Diners Club.

Përdoruesi i kartelës Diners Club mund të anulojë përdorimin e shërbimit SMS INFO + në çdo kohë duke telefonuar në numrin 15 155 ose me shkrim në  info@diners.com.mk