Подигнување на готовина

Повеќе готовина секогаш кога ти е потребно

Со одлично развиена мрежа на банкомати во Македонија и во странство можеш да подигнеш готовина секогаш кога ти треба, а подигнатиот износ за да го отплаќаш на рати.

Со Diners Club картичките можеш да подигнуваш готовина на банкомати во Македонија и странство со отплата на подигнатиот износ на рати.

Во Македонија може да се подигне готовина од банкоматите на НЛБ Банка, Халкбанк АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола и УниБанка Скопје со отплата на подигнатиот износ до 12 месечни рати.

Во странство може да се подигне готовина на повеќе од 1.2 милиони банкомати со ознака Diners Club и Pulse, како и на шалтерите на одредени банки со отплата на подигнатиот износ до 6 месечни рати.

Локатор на Diners Club/Pulse баномати низ целиот свет: www.dinersclubcash.com

Надоместокот за подигнување на готовина во Македонија и во странство е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club