Black Friday! 

Овој Black Friday за сите трансакции на рати добивате одложено плаќање на сите Diners продажни места, почнувајќи од 01.02.2022!

Акцијата трае од 26 до 28 ноември.