Во Македонија со Diners Club кредитната картичка може да се плаќа на рати и рати без камата во повеќе од 5000 продажни места и преку 7.540 POS терминали.

Продажно место на Динерс Клуб може да стане секоја фирма која што е регистрирана во Северна Македонија.

Со потпишување на Договорот за продажба на стоки и услуги на рати со Diners Club картичката вие како продажно место добивате:

  • потенцијални потрошувачи
  • зголемување на продажбата
  • промоции на вашите продажни места

Динерс Клуб Македонија на своите продажни места им дава информации за Вас на 15.000 потенцијални купувачи, преку сметките што ги добиваат месечно на 1-ви, како и флаери преку кои се информираат за сите погодности и новини на продажните места.

Стани продажно место