Контакт

ФД Динерс Клуб Интернационал Мак АД Скопје.

Адреса: ул. Столтенбергова Бр.4 Локал.5, 1000 Скопје

Телефон:
(02) 15 155

Е-пошта:
info@diners.mk

Пријави корупција:
prijavikorupcija@diners.mk

Офицер за заштита на лични податоци: 
Димитар Ѓеорѓиевски и Антонио Ѓеорѓиевски
dpo@netbit.mk

Контактирајте нè

Брз и лесен пристап до сите информации за твоите сметки и трошоци во секој момент.