Често поставувани прашања

Апликација

1. Како да аплицирам за Diners Club картичка?

Аплицирањето за Diners Club картичка се одвива исклучиво онлајн, само со лична карта на следните линкови:
Diners Club Classic картичка
Diners Club Аџибадем Систина кобрендирана кредитна картичка
Diners Club Advantage картичка

Diners Club не дава објаснување во случај приемот во членството да се одбие.

2. Кои се условите за аплицирање за Diners Club картичка?

Услов за добивање на Diners Club картичка е апликантот да е во работен однос или пензионер со редовни примања.

3. Колку време се чека за издавање на картичка?

Доколку апликацијата се одобри, картичката ќе биде изработена во рок од 24ч. Достава на картичката е во рок од 3 до 5 работни дена.

4. Каде треба да се подигне картичката?

Kартичките се доставуваат по пошта на посакувана адреса.

Деловните картички се подигнуваат исклучиво со овластување дадено од страна на членот-правното лице. При прво издавање на деловна картичка, истата се доставува од страна на Diners Club. Ре-издадена или обновена деловна картичка се доставува по пошта на посакуваната адреса.

5. Колкав лимит може да се одобри на Diners Club картичките?

Висината на одобрениот лимит зависи од висината на примањата на членот и од неговата кредитна изложеност. Лимитот се одредува согласно процедурите за работа во Diners Club.

 • Максимален износ на лимит на Diners Club Classic картичка изнесува до 3 плати.
 • Максимален износ на лимит на Diners Club Аџибадем Систина кобрендирана картичка изнесува до 3 плати.
 • Максимален износ на лимит на Diners Club Advantage картичка изнесува до 5 плати.
6. Колку изнесува годишната членарина за Diners Club картичка?

Во првата година имателите на Diners Club Classic и Diners Club Аџибадем Систина кобрендирана картичка се ослободени од членарина.

При годишен промет над 120.000 МКД* по првата година не се пресметува членарина. Во спротивно месечниот надоместок за членарина по првата година изнесува 180 МКД.

Месечниот надоместок за членарина за Diners Club Advantage картичка изнесува 500 МКД.

*Доколку еден корисник поседува Diners Club Classic и Diners Club Аџибадем Систина кобрендирана картичка прометот се однесува за двете картички.

*Во направен промет се пресметуваат сметки во период од 12 месеци, од важноста на картичката.

*Во направен вкупен промет не влегуваат Динерс Клуб надоместоци.

Користење

1. Дали одобрениот лимит може да се зголеми?

Лимитот може да се зголеми со испраќање на „Барање за лимит“ преку мобилната апликација My Diners.

Апликацијата може бесплатно да се преземе на следните линкови:
MyDines на App Store
MyDines на Google Play
My Diners за Huawei

За барањето одлучува Кредитниот одбор врз основа на кредитната историја на членот и други можни дополнителни проверки.

Одговор на барањето членот добива по пат на СМС во рок од 3 работни дена.

Барање за зголемување на лимит членот има можност да поднесува на секои 3 месеци.

*Новите членови на Diners Club имаат право да поднесат барање после 3 месеци членство.
2. Во кои продажни места може да се користи картичката?

Diners Club картичките може да се користат во повеќе од 5000 физички и онлајн продажни места во Македонија и повеќе од 55 милиони физички и онлајн продажни места ширум светот.

Продажните места на кои е овозможено плаќање со Diners Club картичка се видно обележани со логото на Diners Club International и Discover.

3. Дали со Diners Club картичката може да се купува преку Интернет?

Diners Club картичките може да се користат и за интернет плаќања, но потребно е претходно да се направи најава за трошоци поголеми од 15 000 МКД за трансакцијата да биде одобрена во контакт центарот на 15 155.

4. Дали со Diners Club може да се плаќаат режиски трошоци (сметки за струја, парно, мобилна и фиксна телефонија)?

Да, со Diners Club картичката може да се плаќа:

 • Сметки за струја во наплатните центри и киоск уредите на ЕВН и онлајн на evnoline.mk во готово или на рати.
 • Сметки за мобилна, фиксна телефонија и интернет во наплатните центри на А1 Македонија во готово.
 • Сметки за мобилна, фиксна телефонија и интернет во наплатните центри на Македонски Телеком во готово
5. Дали може да се активира траен налог за намирување на режиски трошоци?

Да, членовите Diners Club преку траен налог може да ги регулираат сметките за: струја (ЕВН), телекомуникации (Македонски Телеком), M-Recharge (Македонски Телеком). За активирање на услугата траен налог, треба да се пополни барање и истото да се испрати на info@diners.mk. Барањето може да се преземе тука.

Траен налог во Комерцијална Банка:

Сите членови на Diners Club кои имаат трансакциска сметка во Комерцијална банка можат да активираат траен налог за плаќање на нашите фактури. Повеќе информации на 15 155.

6. Дали со Diners Club картичката може да се подигнува готовина на банкомат?

Да, со Diners Club картичките може да се подигне готовина на банкоматите на НЛБ Банка, Халкбанк АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола и Уни Банка со можност за отплата на подигнатиот износ до 12 месечни рати.

Надоместокот и провизија за услугата „Подигнување готовина на рати“ е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club.

7. Дали со Diners Club картичката можам да плаќa/подигнувa готовина во странство?

Да, со Diners Club картичките може да се плаќа на повеќе од 55 милиони продажни места и да се подигнува готовина на речиси 1.2 милиони глобални банкомати во повеќе од 130 држави и територии во светот.

За непречно користење на картичката надвор од Европа над 100 USD, потребно е да се направи најава со праќање на маил на info@diners.mk, каде ќе биде наведен период на користење и износ.

За непречно користење на картичката во земјава и Европа над 100.000 МКД, потребно е да се направи најава на 15 155.

Продажните места на кои е овозможено плаќање со Diners Club картичка се видно обележани со логото на Diners Club International и Discover.

Банкоматите на кои е овозможено подигнување на готовина со Diners Club картичка се видно обележани со логото на Diners Club International и Pulse. Готовина во странство може да се подигне и на шалтерите на одредени банки.

Сите трошоци направени во странство поголеми од 20 евра автоматски се делат на 6 месечни рати. Услугата „Плаќање на рати во странство“ може да се деактивира со јавување во контакт центарот на 15 155.

8. Дали се пресметува провизија при купување на рати или подигнување готовина од банкомат со Diners Club картичка?

Да, согласно типот на трансакција со Diners Club картичките се пресметува надоместок/провизија која е утврдена во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club.

9. Кои се причините за одбиена авторизација на трансакција со Diners Club картичка?

Причина за одбиена авторизација може да биде:

 • Неажурирани податоци
 • Техничка грешка
 • Кредитни причини (лимит, погрешен пин, долг)
 • Ненајавен трошок во странство/интернет
 • Заштита од злоупотреба

Доколку не постои ниту една од наведените причини за одбиена авторизација, потребно е да се контактира Diners Club на 15 155 или на info@diners.mk.

10. Дали трансакциите платени во готово со Diners Club може да се поделат на рати?

Да, трансакциите направени во готово може да се поделат на рати со испраќање на барање до info@diners.mk со следните податоци:

 • Име и презиме
 • Број на партија
 • Датум кога е направен трошокот
 • Назив на продажно место
 • Број на рати на кој треба да се подели трошокот

Барањето треба да се испрати непосредно по направениот трошок, не подоцна од рокот на плаќање на сметката доколку трошокот веќе е фактуриран.

Добивање и плаќање на сметки

1. Кога и на кој начин се добиваат сметки од Diners Club?

Генерирањето и доставувањето на сметките се извршува еднаш месечно.

Сметките се доставуваат по пошта на посакувана адреса или е-пошта наведена од страна на членот.

Надоместокот за достава на сметки по пошта е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club.

2. Како и каде може да се плати сметка од Diners Club?

Месечните сметки може да се платат во готово или вирмански на шалтер во банка, за корисник ФД Динерс Клуб Интернационал Мак АД Скопје, со даночен број 4030992100592, на една од следните жиро-сметки:

 • 300-0000037528-69 депонент на Комерцијална банка АД Скопје;
 • 270-044567000-154 депонент на Халк Банка;
 • 210-0445670001-47 депонент на НЛБ банка АД Скопје;
 • 500-0000007849-51 депонент на Стопанска банка АД Битола.

Во сите останати банки, за успешно да се реализира уплата, потребно е да се приложи жиро-сметка на една од овие четири банки.

Доколку сметките се плаќаат преку електронско банкарство, во налогот исто така треба да се наведе жиро-сметка на една од овие четири банки.

При пополнување на налогот, во повикување и одoбрување на број, задолжително треба да се наведе бројот на партија на Diners Club картичката кој е евидентиран во горниот десен агол на сметката.

3. Кој е рокот за плаќање на сметките?

Рокот за плаќање, односно доспевањето на сметките, е назначен на самата сметка во горниот десен агол.

4. Што ако сметката пристигне по датумот на доспевање?

Пред да се отвори ковертот, треба да се провери дали датумот од поштенскиот жиг се разликува од датумот што е отпечатен во адресниот простор.

Доколку се разликува, ковертот не треба да се отвори бидејќи само на тој начин може да направи рекламација на работата на поштата.

Доколку датумите се согласуваат, а поштата пристигнала многу подоцна, треба директно во пошта да се проверат причините за застојот.

Со пишан доказ (ковертот со доставен печат од пошта) Diners Club ќе ги сторнира каматите што произлегле од задоцнувањето.

5. Според кој курс се пресметуваат трошоците направени во странство?

При правење на платежна трансакција во еур, Корисникот на кредитната картичка се задолжува во денарска противвредност на износот на извршената трансакција изразен во евра, по продажниот курс на Комерцијална Банка АД Скопје на денот на обработената платежна трансакција. Банкарските провизии се на товар на корисникот. Сите трансакции во валути различни од евра, најпрво се разменуваат во евра според пресметка добиена од Динерс Клуб Интернационал, па потоа се задолжуваат во денарска противвредност.

6. Што треба да се направи во случај на рекламација на добиена сметка од Diners Club?

Доколку членот има забелешки или рекламации на добиената сметка, има право и обврска да испрати рекламација во рок од 8 дена од првиот ден за плаќање на спорната сметка, односно 8-миот ден во месецот. По рокот се смета дека добиената сметка е исправна.

Барање за рекламација може да се поднесе секој работен ден во Контакт центарот на 15 155 или по е-пошта на info@diners.mk со назнака – Рекламација.

7. Колку време е потребно да се прокнижат средствата на картичката откако ќе се направи уплата?

Уплатите се книжат врз основа на официјални изводи од банката.

Изводите се затвораат во утринските часови за претходниот работен ден.

8. Може ли трошоците направени на рати да се исплатат во целост?

Да, за истото потребно е да се испрати барање на info@diners.mk.

Надоместокот за фактурирање на рати во целост е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club. Барањето може да се преземе тука.

9. Дали може да се добие годишна аналитика за трошоци на Diners Club картичка?

Да, за истото потребно е да се испрати барање на info@diners.mk.

Надоместокот за издавање на годишна аналитика е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club. Барањето може да се преземе тука.

Корисничка поддршка и информации

1. Дали има корисничка поддршка?

Да, преку бесплатната мобилна апликација My Diners се овозможува брз, лесен и безбеден пристап до сите информации поврзани со Diners Club картичките.

Членовите на Diners Club може да остварат контакт и преку:

 • Контакт центарот кој е достапен 24/7 на 15 155
 • Испраќање на е-пошта на info@diners.mk
2. Дали се добива известување по направена трансакција?

Да, преку СМС ИНФО+ услугата сите членови на Diners Club добиваат СМС порака со известување за успешна или неуспешна трансакција направена со Diners Club картичката преку АТМ, ПОС терминал и Интернет.

Со потпишувањето на договор за издавање и користење на Diners Club картичка, секој член задолжително станува и корисник на СМС ИНФО+ услугата на Diners Club.

Надоместокот за услугата СМС ИНФО+ е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club.

3. Како може да се има увид во сопствените сметки и трошоци?

Преку бесплатната мобилна апликација My Diners, членовите имаат брз, лесен и безбеден пристап до сите информации поврзани со нивната Diners Club картичка.

Апликацијата може бесплатно да се преземе на следните линкови:
MyDines на App Store
MyDines на Google Play
My Diners за Huawei

Преку My Diners во секое време може:

 • Да се добие увид во сите сметки и трошоци поврзани со Diners Club картичките
 • Да се испрати барање за зголемување на лимит
 • Да се прегледаат сите тековни Diners Club промоции и новости
4. Што треба да се направи доколку се оштети/изгуби Diners Club картичката?

Доколку картичката физички се деформира во кој било поглед (скрши, стопи, раздвои), потребно е истото да се пријави во контакт центарот на 15 155 за да може да се направи замена на картичката.

Доколку картичката се изгуби или украде, ВЕДНАШ треба да се контактира контакт центарот на Diners Club на 15 155 за истата да се блокира и на тој начин да се оневозможи евентуална злоупотреба на картичката.

Доколку картичката во меѓувреме е пронајдена, а не била во посед на друго лице, може повторно да се активира. Истата може да се активира во контакт центарот на Diners Club на 15 155.

Надоместокот за издавање на нова картичка е утврден во тарифата на надоместоци на услугите што ги врши Diners Club, официјално објавен на веб-страницата на Diners Club.