Програмата за лојалност која вклучуваше собирање наградни бодови со секое користење на нашите картички се укина заклучно со 12.04.2022 година.
Дознајте повеќе и пријавете се за новата Diners Cashback онлајн програма тука: https://dinerscashback.mk/mk

The loyalty program which included collecting reward points with each use of our cards was canceled as of 12.04.2022.
Find out more and sign up for the new Diners Cashback online program here: https://dinerscashback.mk/