Нов тарифник за надоместоци и услуги

Почитувани, 

Ве известуваме дека од 01.05.2024 година, ФД Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје, ќе изврши измени и дополнувања во Тарифата за надоместоци, поврзани за Динерс Клуб картичката. 

Измените се однесуваат на опомените за задоцнето плаќање:

Прва опомена за доцнење во отплата на обврски600.00 МКД
Втора опомена за 45 дена доцнење во отплата на обврски600.00 МКД
Трета опомена за 60 дена доцнење во отплата на обврски600.00 МКД
Четврта опомена за 75 дена доцнење во отплата на обврски1,200.00 МКД
Петта опомена за 90 дена доцнење во отплата на обврски1.200.00 МКД
Шеста опомена за над 105 дена доцнење во отплата на обврски1,800.00МКД

Тарифникот за надоместоци и услуги, можете да го превземете на следниот линк.