Нови обувки на 6 рати без камата

Стилски и брендирани обувки на 6 рати без камата во N Fashion и Peko.

Име на продажно место Рати  Бенефиција+ Времетраење
ПЕКО 12 РАТИ 6 РАТИ БЕЗ КАМАТА 05-19.07.2024
N FASHION

*Напомена: За трансакции од 7-12 рати се пресметува месечна камата од 1.3%.