Готовина на рати со одложено плаќање

Со Diners Club подигни готовина од банкомат на рати, а плаќањето одложи го за август.

Понудата важи од 26.06.2024-30.06.2024

 

Готовина можеш да подигнеш од АТМ-и на:

-НЛБ Тутунска банка

-Стопанска Банка АД Битола

-Халкбанк АД Скопје

-Уни Банка

 

*3% Еднократен надомест за плаќање на рати.