Готовина на рати со одложено плаќање

Подигни готовина на рати од банкомат од 26.04 до 30.04 со твојата Diners Club картичка, а плаќањето одложи го за јуни.

Готовина можеш да подигнеш од АТМ-и на:

-НЛБ Тутунска банка

-Стопанска Банка АД Битола

-Халкбанк АД Скопје

-Уни Банка

 

*3% Еднократен надомест за плаќање на рати.