Готовина на рати со одложено плаќање

Подигни готовина на рати од банкомат од 27.03 до 31.03 со твојата Diners Club картичка, а плаќањето одложи го за мај.

Готовина можеш да подигнеш од АТМ-и на:

-НЛБ Тутунска банка
-Стопанска Банка АД Битола
-Халкбанк АД Скопје
-Уни Банка

*3% Еднократен надомест за плаќање на рати.