12 рати без камата+одложено плаќање во Сетек

Купи се од Сетек со Diners Club на 12 рати без камата, а почни со плаќање дури од 1ви септември. 
 
Не ја пропуштај најжешката понуда ова лето!
 
Акцијата важи од 03.07.2024 до 07.07.2024 година.
 
Име на продажно место Рати  Бенефиција+ Времетраење
СЕТЕК се од техника 24 рати 12 РАТИ БЕЗ КАМАТА 12 РАТИ БЕЗ КАМАТА+ОДЛОЖЕНО ЗА ТРАНС.од 2 до 12 РАТИ, 1ВА РАТА 01.09.2024 03-07.07.2024

*Напомена: За трансакции од 13-24 рати се пресметува месечна камата од 1%

2% еднократен надоместок за трошок на рати.

*За трансакции од 2-12 рати 3% еднократен надоместок.