Подигни готовина и отплаќај на 12 рати!

Подигни готовина од банкоматите на Halkbank со твојата Diners Club картичка.
Отсега можеш да подигнеш готовина на некој од 136 банкомати на Halkbank ширум државата, а подигнатиот износ да го отплаќаш на максимум 12 рати.

Локацијата на сите Halkbank банкомати погледни ја тука:
https://www.halkbank.mk/atm-mapa.nspx

Кога сакаш повеќе, добиј повеќе со Diners!