Пред да патуваш во странство, да те потсетиме да го најавиш истото за да можеш да плаќаш со твојата Diners Club картичка во над 40 милиони продажни места ширум светот.

  • Најавата можеш да ја направиш преку:
  1. Мобилната апликација My Diners (најава до лимит),
  2. Контакт центарот на Diners Club на 15 155 (најава до 100.000,00 MKD / 1.630 €),
  3. Контакт маил: Info@diners.mk, да пратиш маил за зголемување на лимит.

Доколку најавиш и плаќање на рати, сите направени трансакции во странство над 20 евра, ќе ти бидат поделени на 6 рати. Во спротивно сите трансакции направени во странство ќе ти бидат фактурирани во целост.

  • Најавата за плаќање на рати можеш да ја направиш преку:
  1. Контакт центарот на Diners Club на 15 155
  2. Контакт маил: Info@diners.mk

Мобилната апликација My Diners можеш да ја симнеш на: