Повеќе готовина, повеќе подароци

Од 27 до 31 декември, подигнете готовина до 12 рати со Вашата Diners Club картичка од банкоматите на НЛБ Банка, а плаќајте одложено од февруари 2022 година!