Готовина на рати! 

Од 26 до 30 ноември, подигнете готовина на рати со Вашата Diners Club картичка, а плаќајте ја одложено од следната година!